1. Vështrim i Përgjithshëm

  Reformë me ndikim të gjerë

  Qeveria shqiptare hartoi me sukses dhe po zbaton reformën administrative-territoriale duke organizuar qeverisjen vendore në 61 bashki. Organizimi i ri territorial synon fuqizimin e bashkive duke rritur kapacitetin e tyre për të ofruar shërbime të një cilësie të lartë për qytetarët dhe duke rritur efiçencën e menaxhimit të burimeve të tyre.

 2. Objektivi 1: Përmirësimi i Shërbimeve

  Objektivi 1: Përmirësimi i shërbimeve për qytetarët në nivel vendor

  Reforma administrative-territoriale do të çojë në rritjen e efiçencës administrative, profesionale dhe teknike të qeverisjes vendore për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët dhe në mënyrë më moderne. Njësitë administrative (ish-komunat) do të vijojnë të ofrojnë shërbimet bazë për çdo banor të bashkisë së re.

 3. Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes

  Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes në nivel vendor

  Reforma administrative-teritoriale do të çojë në përmirësimin e mirëqeverisjes dhe ofrimit të shërbimeve publike më efiçente nga qeveritë vendore; mbledhjen më efektive të taksave dhe tarifave nga to; mundësi më të mira për të promovuar dhe nxitur zhvillimin ekonomik lokal të qëndrueshëm.

 4. Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore

  Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore,
  qytetarëve dhe komuniteteve

  Reforma administrative-territoriale do të fuqizojë qeverisjen vendore përmes decentralizimit të më shumë funksioneve dhe kompetencave dhe alokimit të më shumë fondeve publike. E organizuar në 61 bashki, qeverisja vendore do të ketë më shumë mundësi për të marrë pjesë në projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar, për të tërhequr më shumë fonde nga BE dhe donatorë të tjerë, për të negociuar me qeverinë qendrore dhe për bashkëpunim më të gjerë mes bashkive e komunave.

 5. Palët e interesuara

  Një reformë gjithëpërfshirëse

  Qeveria shqiptare zhvilloi dhe përkrahu një platformë për bashkëpunim të ngushtë dhe kuptimplotë mes të gjithë palëve të interesuara për reformën duke përmbushur standardet më të larta të gjithëpërfshirjes dhe transparencës. Në konsultime u përfshinë 20,341 qytetarë, përfaqësues të institucioneve publike dhe agjencive të pavarura, qeverisë vendore, shoqërisë civile, sektorit privat, medias si dhe organizatat dhe programet ndërkombëtare.

reformaterritoriale.al

KRYESORE

Ministri Çuçi priti koordinatorin e ri të OKB-së në Tiranë, z. Brian J. Williams

Tiranë, 8 janar - Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, z. Bledi Çuçi priti sot në takim koordinatorin e ri të OKB-së në Tiranë dhe përfaqësuesin rezident të UNDP në Shqipëri z. Brian J. Williams.

Në këtë takim, Ministri Çuçi dhe z. Williams shprehën falënderime për bashkëpunimin e deritanishëm, veçanërisht frytdhënës për reformën administrativo-territoriale. Ministri Çuçi nënvizoi suksesin e projektit “STAR” gjatë fazës së konsolidimit administrativ dhe financiar të 61 bashkive të reja si dhe rëndësinë e veçantë të zyrës së UNDP-së në Tiranë për realizimin e këtij hapi kaq të rëndësishëm që do të mundësojë funksionalitetin e plotë të bashkive të reja.

Z. Williams theksoi se UNDP do të vijojë mbështetjen e Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore në hapat vijues të reformës administrativo-territoriale dhe decentralizimit të pushtetit vendor. Sipas z. Williams, zyra e OKB-së do t`i kushtojë interes të veçantë edhe luftës kundër korrupsionit në vend.

Ministri Çuçi vlerësoi punën e zyrës së OKB në Tiranë për të gjitha projektet që janë duke zbatuar në Shqipëri dhe shprehu angazhimin dhe përkushtimin e tij që këto projekte të vazhdojnë, kryesisht në sektorin e pushtetit vendor dhe në luftën kundër korrupsionit.
Buletini1

HARTA - 61 BASHKI


61 bashki


 facebooklogo     youtubelogo

KontaktSekretariati teknik

Adresa:
Kryeministria
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tiranë, Shqipëri

Tel:   +355 42 277561
Email: info@rat.al