1. Vështrim i Përgjithshëm

  Reformë me ndikim të gjerë

  Qeveria shqiptare hartoi me sukses dhe po zbaton reformën administrative-territoriale duke organizuar qeverisjen vendore në 61 bashki. Organizimi i ri territorial synon fuqizimin e bashkive duke rritur kapacitetin e tyre për të ofruar shërbime të një cilësie të lartë për qytetarët dhe duke rritur efiçencën e menaxhimit të burimeve të tyre.

 2. Objektivi 1: Përmirësimi i Shërbimeve

  Objektivi 1: Përmirësimi i shërbimeve për qytetarët në nivel vendor

  Reforma administrative-territoriale do të çojë në rritjen e efiçencës administrative, profesionale dhe teknike të qeverisjes vendore për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët dhe në mënyrë më moderne. Njësitë administrative (ish-komunat) do të vijojnë të ofrojnë shërbimet bazë për çdo banor të bashkisë së re.

 3. Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes

  Objektivi 2: Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes në nivel vendor

  Reforma administrative-teritoriale do të çojë në përmirësimin e mirëqeverisjes dhe ofrimit të shërbimeve publike më efiçente nga qeveritë vendore; mbledhjen më efektive të taksave dhe tarifave nga to; mundësi më të mira për të promovuar dhe nxitur zhvillimin ekonomik lokal të qëndrueshëm.

 4. Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore

  Objektivi 3: Fuqizimi i qeverisjes vendore,
  qytetarëve dhe komuniteteve

  Reforma administrative-territoriale do të fuqizojë qeverisjen vendore përmes decentralizimit të më shumë funksioneve dhe kompetencave dhe alokimit të më shumë fondeve publike. E organizuar në 61 bashki, qeverisja vendore do të ketë më shumë mundësi për të marrë pjesë në projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar, për të tërhequr më shumë fonde nga BE dhe donatorë të tjerë, për të negociuar me qeverinë qendrore dhe për bashkëpunim më të gjerë mes bashkive e komunave.

 5. Palët e interesuara

  Një reformë gjithëpërfshirëse

  Qeveria shqiptare zhvilloi dhe përkrahu një platformë për bashkëpunim të ngushtë dhe kuptimplotë mes të gjithë palëve të interesuara për reformën duke përmbushur standardet më të larta të gjithëpërfshirjes dhe transparencës. Në konsultime u përfshinë 20,341 qytetarë, përfaqësues të institucioneve publike dhe agjencive të pavarura, qeverisë vendore, shoqërisë civile, sektorit privat, medias si dhe organizatat dhe programet ndërkombëtare.

reformaterritoriale.al

KRYESORE

Ngrihet Këshilli Konsultativ i Qeverisjes Qendrore dhe Vetëqeverisjes Vendore

Tiranë, 19 Janar, 2017- Për herë të parë në Shqipëri qeverisja qendrore do të jetë e detyruar të konsultohet me përfaqësues të qeverisjes vendore në lidhje me decentralizimin, financat vendore dhe funksionet e bashkive. Përmes Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendrore dhe Vetëqeverisjes Vendore të dy nivelet e autoriteteve do të jenë në gjendje të shkëmbejnë dhe të diskutojnë politikat, ligjet apo nismat që ndikojnë tek qeverisja dhe komunitetet vendore.

Në aktivitetin e përurimit sot Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore z.Bledi Çuçi e quajti Këshillin ‘një element kyç të reformimit të qeverisjes vendore dhe vendosjes së një klime bashkëpunimi real midis këtyre dy pushteteve në Shqipëri’. “Sot ne arrijmë që të ngremë një urë të re komunikimi midis nesh, një “agorë” të re ku ne të ballafaqojmë në mënyrë të civilizuar, konstruktive dhe  të strukturuar idetë tona, politikat dhe objektivat si dhe çdo çështje tjetër me interes për ecurinë dhe progresin e qeverisjes vendore, pavarësisht kampeve ku militojmë apo qëndrimeve të ndryshme”, tha Ministri Çuçi. 

Ambasadori zviceran Christoph Graf e quajti ngritjen e Këshillit Konsultativ ‘një gur kilometrik i rëndësishëm për demokracinë vendore në Shqipëri’. Ai theksoi rëndësinë e konsensusit dhe mirëkuptimit për një demokraci, duke përmendur shembullin e Zvicrës. “Dialogu është një instrument i fuqishëm për të arritur në zgjidhje solide dhe të qëndrueshme”, tha Ambasadori Graf.

Në ceremoni përshëndeti edhe Sekretari i Përgjithshëm i Kongresit të Autoriteteve Vendore dhe Rajonale të Këshillit të Evropës, Andreas Kiefer. Të pranishëm në përurim ishin gjithashtu edhe Drejtorja e USAID për Shqipërinë Cate Johnson, Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj dhe përfaqësues nga shoqatat e qeverisjes vendore.

Takimi i parë i Këshillit Konsultativ u zhvillua nën drejtimin e Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore, z.Bledi Çuçi. Anëtarët e këshillit vijnë nga të dy krahët e spektrit politik në Shqipëri.

Ngritja e këtij institucioni krijon kushtet për një realitet të ri të bashkëpunimit dhe forcimit të dialogut midis të dy niveleve të pushtetit duke u sanksionuar përmes një mekanizmi ligjor. Kjo pason një vendim të këshillit të ministrave të miratuar në 21 dhjetor 2016, dhe është gjithashtu një zbatim I drejtpërdrejtë i Kartës Evropiane për Vetë-Qeverisje Vendore duke e vënë Shqipërinë midis pak vendeve më të avancuara të Këshillit të Evropës me një institucion të tillë.

Këshilli Konsultativ mbështetet nga Këshilli i Evropës, Qeveria e Zvicrës dhe USAID.
Buletini1

HARTA - 61 BASHKI


61 bashki


 facebooklogo     youtubelogo

KontaktSekretariati teknik

Adresa:
Kryeministria
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tiranë, Shqipëri

Tel:   +355 42 277561
Email: info@rat.al