img7

Dokumente

Udhëzues për Kontrollin e NJQV


Raporti Final për Projektin PilotRaporti i Progresit për Projektin Pilot - Janar 2015


Raporti i Progresit për Projektin Pilot - Dhjetor 2014Ligji për Ndarjen Administrativo-Territoriale - Fletorja ZyrtareProjektligji për Ndarjen Administrativo TerritorialeRelacion për projektligjin për ndarjen Administrativo-Territoriale


Tabela me 61 Bashkitë


Raporti i zonave funksionaleAnaliza e situatës së qeverisjes vendoreRaporti i sondazhit te komuniteteve vendoreAnaliza dhe Propozime për Hartën Administrativo-Territoriale - Prezantim i Ministrit për Çështjet Vendore, Bledi Çuçi - 16 maj 2014


 
Procesi i Reformës Administrativo-Territoriale - 16 maj 2014


Sugjerime dhe komente nga Institucioni i Avokatit të PopullitKriteret e miratuara nga Komisioni Parlamentar për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendoreKriteret Teknike - Propozim për Komisionin Parlamentar


Raporti i Progresit - Projekti STAR (prill 2014)


Raporti i Progresit - Projekti STAR (gusht 2014)


Raport per procesin e konsultimeve (mars-prill 2014)


Raport i konsultimeve publike - Partnerët Shqipëri


Raport i konsultimeve publike - Instituti i Kërkimeve Urbane


Raport i konsultimeve publike - Instituti i Politikave Publike dhe Private


Analizë e Situatës së Qeverisjes Vendore në Shqipëri (28 prill 2014) 


Aneks Treguesit Social


Aneks Treguesit InfrastrukturorAneks Treguesit Arsimor


Aneks Treguesit Financiar dhe Ekonomik


Prezantimi i Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore, Bledi Çuçi për Komisionin Parlamentar për Reformën Administrativo-TerritorialeReforma territoriale dhe kriteret e propozuara - prezantim gjatë konsultimeve në nivel vendor Urdhëri për ngritjen e grupeve të punës në vijimësi të RAT (tetor 2014)


Urdhëri për ngritjen e grupeve të punës në kuadër të RAT (shkurt 2014)


Legjislacioni per Qeverisjen Vendore  pdflogoStudim për zonat funksionale në Shqipëri nga Programi për Zhvillim Lokal dhe Decentralizim Rajonalizimi i Shqipërise - Prezantim nga Programi i Zhvillimit Rajonal për Shqipërinë e Veriut
  pdflogo


Financial due dilligence using financial model


Operational due dilligence organisation and structure


Agenda and Projective Objectives


Bashkia Durres


OSS-MIS Conclusions and Recommendations


Progress Report October 2015 final GT


Purpose and content of the due dilligence report


Dokumentat e Protokollit dhe Arkivit (Korrik 2015)


STAR Progress Report Jul - Dec 2015 Vers 1335 222


Study Tour in Kosovo April 2015


STAR Project - ANCICOM experts field visit report


 

facebooklogo   youtubelogo

Kontakt

Sekretariati teknik

Adresa:
Kryeministria
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tiranë, Shqipëri

Tel:   +355 42 277561
Email: info@rat.al